Borgermøde om metrolinje M5 (online)

Den 6. oktober afholdt Københavns Kommune og Metroselskabet et online borgermøde. Herunder kan du se optagelserne fra borgermødet.

Program

  • Velkommen og intro
  • Mere metro i København, v/ overborgmester Sophie Hæstorp Andersen
  • Hvorfor mere metro? v/ Carsten Riis, adm. direktør i Metroselskabet
  • Oplæg og spørgsmål i grupperum med forskellige temaer med fagpersoner fra Metroselskabet og Københavns Kommune
  • Opsamling
  • Afrunding og tak for i dag

Sådan kan du se mødet

De tre første punkter på mødet – velkomst samt oplæg fra overborgmesteren og Metroselskabets administrerende direktør – foregik i hovedrummet, som du finder link til herunder.

Derefter foregik anden del af mødet i separate, virtuelle ’grupperum’, hvor du skal klikke dig ind på det tema, du er interesseret i at høre mere om. Der er links til hvert rum nedenfor.

I hvert grupperum er der et kort oplæg, hvorefter der blev besvaret forskellige spørgsmål fra fagpersonerne.

Der er oplæg i grupperummene i to runder af ca. 15 minutters varighed, men du kan se alle runderne herunder.

Endeligt er der en kort opsamling af de vigtigste pointer/spørgsmål i hvert rum og en afrunding af mødet i plenum.

Eftersom mødet har været afholdt, er det desværre ikke længere muligt at stille spørgsmål til fagpersonerne, men du kan se de spørgsmål, som blev stillet til borgermødet. Hvis du selv har yderligere spørgsmål, kan du skrive til cbu@okf.kk.dk

Hovedrummet (velkomst og oplæg fra overborgmesteren og Metroselskabet)

Grupperum

Kontakt

Online-møde

Del med